Popis prístroja:

  Vonkajší plášť telesa je vyrobený z oceľového plechu, ktorý je antikorozne povrchovo upravený a práškovane lakovaný. Vykurovacie prvky z chrom-niklového drôtu sú vdzuchotesne zalisované v špeciálnom keramickom materiály na báze silikátu s akumulučnaou schopnosťou. Počet jednotlivých vykurovacích blokov je závislý na konkrétnej výkonovej variante. Vykurovacie časti sú umiestnené v celom aktívnom priestore telesa. Sú uzavreté v oceľovom púzdre, na ktorom je z oboch strán pripevnený špeciálny tvarovaný plášť, vytvárajúci sústavu kanálov pre optimálne prúdenie ohrievaného vzduchu. Vyrobené teplo je vstrebávané oboma stranami povrchu špeciálne tvarovaných rebier.  Odtiaľ je s nízkou povrchovou teplotou nepretržite a rovnomerne uvoľnované do vzduchu v miestnosti. Priestorový termostat reguluje zapnutím a vypnutím niekoľkokrát behom hodiny teplotu v miestnosti. Táto regulácia v spojení s akumuláciou tepla vo vykurovacom panely umožňuje veľmi hodspodárny spôsob vykurovania.  Optimálna harmonizácia konvekčného a sáloveho tepla zaisťuje rovnomerný ohrev miestnosti a udržuje navodenú tepelnú pohodu.


     Vykurovací panel s akumuláciou zaisťuje vďaka svojej konštrukcii optimálne využitie tepelnej energie do vykurovaného priestoru. Jeho prednosťou je rýchly nábeh na pracovnú teplotu. Samotné využitie tepelnej energie priebieha jednak konvekciou – prúdením teplého vzduchu z výduchov v hornej mriežke telesa a jednak prostredníctvom dlhovlnného žiarenia, ktoré sa uvoľnuje z celého aktívneho povrchu telesa a navodzuje príjemnú tepelnú pohodu i v prípadoch, kde nie je vykurovaný priestor ešte dobre prehriaty. Tepelná energia akumulovaná vo vykurovacích blokoch vydáva teplo i po dobu prerušenia dodávky zvýhodnenej elektrickej sadzby, a to rádovo po dobu 45-60 minút.
     Súčasťou výrobku je samočinný tepelný obmedzovač, ktorý vstúpi do činnosti iba pri nadmernom zahriatí telesa. Reguláciu teploty vo vykurovanom priestore je potrebné zvoliť individuálne podľa svojich potrieb a účelu, ku ktorému daný priestor slúži. Každé topné teleso je možné regulovať buď samostatne priestorovým termostatom, ktorý sa včlení medzi zásuvku a vidlicu sieťového prívodu telesa a alebo použitím priestorového termostatu umiestneného na vhodnom referenčnom mieste pre celú skupinu telies v jednej či viacerých miestonosťach, poprípade zabudovaným teromostatom.
     Výrobok je vybavený montážnou sadou k zaveseniu panelu na stenu. Ako doplnok je možné zakúpiť i stojan.
     Pre správne navrhnutie inštalovaného príkonu je k dispozícii cela rada výkonových variant. Pri samotnom výbere vykurovacieho telesa je nutné riadiť sa tepelnou stratou objektu, v ktorom sú dané panely umiestnené. V prípade návrhu vykurovania celého objektu dopočujeme obrátiť sa na projektanta, ktorý zohľadní konštrukciu, použité materiály na objekte a výpočtom podľa príslušných noriem určí príkon a umiestnenie jednotlivých vykurovacích panelov.
     Štandardnou dodávanou farbou je biela, RAL 9010. Na vyžiadanie dodávame i iné farebné prevedenia stupnice RAL.

Kontakt

Topení severní Čechy s.r.o.
Vinohradní 79, Šimonovice, Liberec
+420608121430